Viden

FAQ

Ofte stillede spørgsmål - Produkttyper


På denne side kan du få svar på følgende spørgsmål om forskellige produkttyper:
 

Kan man påføre et alkydbaseret (oliebaseret) produkt på et akrylbaseret (vandbaseret) produkt og vice versa?

Hvad gør Slow Release-produkter, som normale produkter ikke gør?

Afhængigt af om jeg påfører et oliebaseret eller et vandbaseret produkt - er der så nogen forskel på lagtykkelsen?

Hvilken funktion har pigmenterne i produkterne?

Kan jeg bruge farveløs/transparent træbeskyttelse udendørs alene?

Kan jeg bruge produkter, der indeholder svampedræbende/insektdræbende stoffer (grundingsmidler) indendørs?

Hvad er trægrundingsmidler og hvad er det specielle ved grundingsmidler?

Hvad er forskellen på transparent og dækkende træbeskyttelse?

Hvordan finder jeg ud af, om mit træværk allerede er blevet behandlet med et vandbaseret eller oliebaseret produkt?

Kan jeg påføre træbeskyttelse på en en overflade, der tidligere er blevet behandlet med linolie?

Hvad er træbeskyttelse?

Hvad er træolie?

Hvorfor er det vigtigt at bruge produkter, der er specielt designet til udendørs brug?


Fandt du ikke dit spørgsmål? Måske det findes i en af de andre kategorier.


1. Vandbaseret vs. Oliebaseret

Kan man påføre et alkydbaseret (oliebaseret) produkt på et akrylbaseret (vandbaseret) produkt og vice versa?

Ja. Det er dog meget vigtigt, at de gamle lag er helt tørre. Hvis de ikke er, risikerer man, at lagene modarbejder hinanden, hvilket giver revner i overfladen.
 2. Slow Release

Hvad gør Slow Release-produkter, som normale produkter ikke gør?

Slow Release-teknologien er kun aktiv ved høj fugtighed og modvirker vækst af skimmelsvamp. Det betyder, at de aktive ingredienser kun frigives, når det er nødvendigt. Når træ angribes af skimmelsvamp, øges fugtigheden i træet betydeligt.
 3. Lagtykkelse

Afhængigt af om jeg påfører et oliebaseret eller et vandbaseret produkt - er der så nogen forskel på lagtykkelsen?

Når man bruger vandbaserede produkter, har man en tendens til at øge dækkeevnen for meget og derved reducere holdbarheden. Man spreder ganske enkelt produktet over et større område, end det er beregnet til (flere m2/liter).

Det er derfor vigtigt at forsøge at påføre lagene med korrekt tykkelse i henhold til anvisningerne på beholderen og anvisningerne i det tekniske datablad. Normalt har man ikke disse problemer med oliebaserede produkter, da friktionen er højere end for vandbaserede produkter.
 4. Pigmenter

Hvilken funktion har pigmenterne i produkterne?

Når man bruger et transparent produkt, reflekteres solens stråler af træet og pigmenterne, fordi træbeskyttelsen er transparent. Når man bruger et dækkende produkt, vil solens lys kun blive reflekteret af pigmenterne. Jo mere pigment, desto bedre beskyttelse.
 5. Farve


Kan jeg bruge farveløs/transparent træbeskyttelse udendørs alene?

Det er muligt at få klare/farveløse træbeskyttelsesprodukter, men holdbarheden er betydeligt lavere sammenlignet med produkter, derindeholder (farve) pigment. For at kompensere for den "manglende" pigment bruges der stoffer, der beskytter mod uv (som i solcreme), men disse er langt mindre effektive og også meget dyre.

Hvis man bruger farveløs træbeskyttelse, skal man påføre mindst tre lag.
 


6. Svampedræbende midler

Kan jeg bruge produkter, der indeholder svampedræbende/insektdræbende stoffer (grundingssmidler) indendørs?

GORI fraråder brug af produkter med svampedræbende stoffer til indendørs brug, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
 7. Grunding

Hvad er trægrundingsmidler?

Trægrundingsmidler indeholder et svampedræbende og et insektdræbende stof for at sikre maksimal beskyttelse. Det vigtigste kendetegn ved trægrundingsmidler er er, at de trænger dybt ind i træet for at forhindre både svampe- og insektangreb.

Trægrundingsmidler har ikke kun forebyggende egenskaber, men kan også rette op på allerede angrebne områder.


Hvad er det specielle ved grundingsmidler?

Grundingsmidler fremstilles af aktive ingredienser, additiver og opløsningsmidler. Aktive ingredienser har svampedræbende og/eller insektdræbende egenskaber. De fastgøres til træet via bindemidler. Begge dele trænger ind i træets indre gennem opløsningsmidlet, der fungerer som bæremiddel. Deres vigtigste egenskaber er blandt andet, at de er effektive mod nedbrydende skadedyr og stoffer, at produktet forbliver i træet, og at den beskyttende virkning holder i en vis tid.

Grunding forsømmes ofte i træbeskyttelsessystemer. Men hvis man bruger grundingsmiddel, opnår man bedre vedhæftning af det øverste lag træbeskyttelse, reduktion af fugt- absorbering og biologisk beskyttelse af træet.

Normalt er det kun nødvendigt at bruge grundingsmiddel til blødt træ (gran, fyr) og ikke til hårdttræ (mahogni, teak osv.).


Grunding af nyt træ

Nyt, ubehandlet træ bør ikke efterlades for længe uden behandling. Den naturlige nedbrydning af træ starter fra første dag, træet er udendørs. Nyt træ kan blive angrebet af skimmelsvamp, som ikke kan ses med det blotte øje. Hvis man er i tvivl, skal man rengøre træet med et egnet rengøringsmiddel, inden man behandler det.


Grunding af tidligere behandlet træ

Hvis træbeskyttelsen ser slidt ud og er begyndt at skalle af, er tiden inde til at behandle træet igen. Kontroller træet, før det behandles:

  • Råddent træ skal udskiftes.

  • Vandfælder skal repareres ved at føre vandet væk fra træet.

  • Skimmelsvamp og belægninger skal fjernes med et rengøringsmiddel.


Grunding af træ angrebet af insekter, borebiller og/eller husbukke

Fjern al tidligere finish, såsom maling, overfladebeskyttelse og lak. Rens overfladen, eller afbørst eventuelle nedbrudte dele. Behandl alle træoverflader to gange, eller læg træet i grundingsmidlet et par minutter. Behandl alt træ, som er i kontakt med andet træ, samt de respektive samlinger og dele, der er indsat i vægge. Udskift alle dele, der er meget påvirkede og derfor svækkede.
 


8. Transparent og dækkende træbesyttelse

Hvad er forskellen på transparent og dækkende træbeskyttelse?

Generelt kan man sige, at jo mere pigment der er i produktet, jo bedre er beskyttelsen. Et transparent produkt/materiale vil reflektere solens stråler både fra træet nedenunder og fra pigmentet, fordi overfladebeskyttelsen er transparent. Når man har påført et dækkende produkt, reflekteres lyset kun af pigmentet i produktet. Formålet med
et gennemsigtigt produkt er at sikre, at træets åretegning forbliver synlig.
 9. Produkttype på allerede behandlet overflader

Hvordan finder jeg ud af, om mit træværk allerede er blevet behandlet med et vandbaseret eller oliebaseret produkt?

For at finde ud af, om en anvendt behandling er vandbaseret eller oliebaseret, kan man gnide lidt mineralsk terpentin på overfladen. Hvis overfladebeskyttelsen opløses, er den blevet behandlet med et vandbaseret produkt. Hvis overfladebeskyttelsen ikke opløses, er overfladen sandsynligvis blevet behandlet med et oliebaseret produkt.
 10. Overflade

Kan jeg påføre træbeskyttelse på en en overflade, der tidligere er blevet behandlet med linolie?

Nej. Hvis man påfører træbeskyttelse på en overflade, som tidligere er blevet behandlet med linolie, vil det nye lag danne blærer. Linolie fungerer ikke med moderne træbeskyttelse – det gælder både vandbaserede og oliebaserede træbeskyttelsesprodukter.

Hvis man vil påføre træbeskyttelse på en overflade, som tidligere er blevet behandlet med linolie, skal man først fjerne laget af linolie plus en ekstra millimeter. Det er meget vigtigt for at få et godt resultat.

Linolie kan fjernes med en speciel lava- eller tøris-rensemetode, eller den kan slibes af. Hvis linolien imidlertid er brændt af (det gør den ret hurtigt), er den bedste løsning et tyndt oliebaseret produkt – der kræves ingen rensning/rengøring.
 11. Træbeskyttelse

Hvad er træbeskyttelse?

Træbeskyttelsesprodukter kan opdeles i to kategorier: transparent og dækkende.

Transparent, pigmenteret træbeskyttelse er transparent træbeskyttelse, hvortil der tilsættes uopløselige pigmenter. De danner en transparent film med en farvet tone, hvorigennem det underliggende træs åretegning er synlig.

I dækkende træbeskyttelse er hele farvefilmen pigmenteret, og det underliggende træ er ikke længere synligt. Størstedelen af GORI's træbeskyttelsesmidler indeholder svampedræbende stoffer, som beskytter overfladen mod svamp og skimmel.
 12. Træolie

Hvad er træolie?

Træolie bruges normalt til træterrasser og havemøbler i træ. Forskellen på træolie og træbeskyttelse er, at træolien ikke danner en film på den behandlede overflade, men trænger ind i træet. Det er især at foretrække til træterrasser, hvor man ville lægge mærke til revner i filmen, hvis der blev anvendt et almindeligt træbeskyttelsesprodukt.
 13. Produkttype

Hvorfor er det vigtigt at bruge produkter, der er specielt designet til udendørs brug?

GORI-produkter, der er beregnet til udendørs brug, indeholder svampedræbende midler for at sikre optimal beskyttelse af træ udenfor mod skimmel og svamp. Da disse ingredienser fremstilles kemisk, fraråder vi, at den type produkter bruges indendørs.

 
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål? Måske svaret findes i en af de andre kategorier.