Viden

FAQ

Ofte stillede spørgsmål - Overflade


På siden her finder du svar på ofte stillede spørgsmål angående overflader:
 

Træbeskyttelsen skaller af ("før tid") - hvad er der galt?

Der er revner i overfladen - hvad er der galt?

Hvorfor bør jeg burge en tapeprøve?

Hvad er termotræ?

Der er sorte pletter på træet - hvad betyder det?

Overfladen har tørret i henhold til anvisningerne på beholderen, men den er stadig klæberig - hvorfor?

Hvordan kan jeg se, om mit træ er angrebet?

Er det muligt at behandle og rette op på træ, der er blevet angrebet?

Hvad er misfarvning?

Hvordan vedligeholder jeg tidligere behandlede overflader?


Fandt du ikke dit spørgsmål? Måske det findes i en af de andre kategorier.


1. Afskalning

Træbeskyttelsen skaller af ("før tid") - hvad er der galt?

Når træbeskyttelsen skaller af "før tid", er det ofte på grund af fugt i konstruktionen eller utilstrækkelig klargøring. Hvis man bruger et filmdannende produkt på træ med højt fugtindhold, vil fugten skabe et tryk inde fra træet og få træbeskyttelsen til at skalle af. Det vil typisk ske hurtigere, hvis man har påført træbeskyttelse på træ, hvor man ikke har renset træet, så der stadig var døde træfibre på overfladen.
 2. Revner

Der er revner i overfladen - hvad er der galt?

Revner opstår typisk på grund af fugt i vævet. Træet krymper og udvider sig (kvælder) alt efter fugtindholdet, hvilket medfører revner. Gran kan udvide sig op til 12 % = bredden på et 10 cm stort bræt udvides til 11 cm. 
 3. Tapeprøve

Hvorfor bør jeg bruge en tapeprøve?

Tapeprøven kan bruges til to forskellige formål:

  1. Til at kontrollere træet for døde træfibre.

  2. Til at kontrollere, om den eksisterende overfladebeskyttelse vedhæftes træet.

Brug gennemsigtig tape med god vedhæftning. Tryk tapen godt fast på overfladen, og riv den af. Kig på tapens bagside. Hvis der er synlige træfibre, er overfladen ikke blevet renset tilstrækkeligt, før træbeskyttelsen blev påført.
 4. Termotræ

Hvad er termotræ?

Termotræ er træ, der er varmebehandlet, hvilket giver en beskyttende virkning uden brug af kemikalier. Træet opvarmes i industrianlæg til temperaturer på omkring 200 °C (gennem hele træet). Træ består hovedsageligt af tre kemiske stoffer: lignin, cellulose og hemicellulose, hvor sidstnævnte er det stof, der absorberer mest fugt.

Varmebehandling medfører nedbrydning og omdannelse – hovedsageligt af hemicellulosen – hvilket gør træet mindre fugtabsorberende. Træet bliver mere stabilt og mere modstandsdygtigt over for svampeangreb. Varmebehandlingen giver træet en mørkere nuance. Varmebehandlet træ skal kun grundes, hvis der er risiko for  termitangreb.
 5. Pletter

Der er sorte pletter på træet - hvad betyder det?

Hvis ubehandlet træ efterlades udendørs, vil det meget hurtigt blive angrebet af bakterier og mikrosvampe, som er en del af træets naturlige nedbrydningsproces. I begyndelsen kan det ikke ses, men træet bliver mere porøst og absorberer mere vand. Det skaber gode betingelser for mere svampevækst. Med tiden bliver angrebet mere og mere synligt i form af mørk misfarvning af hele træoverfladeneller sorte belægninger 
på overfladen, der minder om normalt snavs.

Hvis man har en udendørs træoverflade, som har været efterladt ubehandlet i længere tid, vil det være en god ide at desinficere overfladen, inden man påfører træbeskyttelse.
 6. Klæbrig overflade

Overfladen har tørret i henhold til anvisningerne på beholderen, men den er stadig klæbrig - hvorfor?

Generelt kan der være to årsager:

  1. Under påføring af et vandbaseret produkt har fugtigheden været høj, hvilket vil betyde længere tørretid.

  2. Den anden – og mere komplicerede faktor – er træsorten. Visse træsorter indeholder en "harpiks", som reagerer kemisk med træbeskyttelsen. Denne proces kan forlænge tørretiden. Det gælder f.eks. teak, cedertræ og lærketræ.
     7. Angreb

Hvordan kan jeg se, om mit træ er angrebet?

Der kan være mange tegn på, at træ er blevet beskadiget, herunder huller, savsmuld, lyde inde fra træet, smuds, der er trykket ned, døde insekter ved siden af vinduer osv. Både insektet og typen af skader eller larvernes udseende eller størrelse er nyttige til at bestemme den nødvendige type behandling.
 

  • Husbukke efterlader ovale flyvehuller på 5-10 mm i diameter. Hvis der høres en dump lyd, når man banker på træet, kan det være tegn på angreb. Hvis der er larver i træet, kan manhøre den støj, de laver, når de æder. Deres gange findes tæt på overfladen. Voksne larver er 13-30 mm lange og har en lys farve.
 
  • Borebiller laver mange runde flyvehuller på 1,1-3 mm i diameter. Deres gange har en uregelmæssig form og indeholder støv og ekskrementer. De voksne larver er hvide og 4-6 mm lange.
 
  • Møl laver huller, der ligner borebillers (diameter på ca. 1,6 mm). Deres gange følger hovedsageligt årerne i træet. Larverne er hvide og 4-6 mm lange.
 
  • Termitter angriber (koglebærende og ikke-koglebærende) træ og andre materialer, såsom tekstil, papir og endda plast. Termitter bygger indvendige gallerier og efterlader en ydre intakt skal på 1-2 mm. De støjer ikke, når de æder træet. Termitter er 4-6 mm lange.

 8. Grunding

Er det muligt at behandle og rette op på træ, der er blevet angrebet?

Afhængigt af, hvor meget træet er nedbrudt efter afrensning, kan det ud over slibning være nødvendigt at grovslibe beskadigede dele og erstatte dem med sundt træ.

Den dosis, der skal bruges til at behandle og rette op på træ, der er blevet angrebet, er altid højere (følg altid anvisningerne på beholderens etiket).

Ved behandling af bjælker og dragere på over 10 x 10 cm skal der bores huller (diameter: 8-10 mm, dybde: 2/3 af tømmerbredden) fra top til bund. Indsprøjt produktet, indtil mætningspunktet er nået. Produktet kan også sprøjtes ind i insekternes flyvehuller (1 for hver 3 cm).

Fyld huller og revner med spartelmasse efter endt behandling.
 9. Misfarvning

Hvad er misfarvning?

Visse træsorter indeholder vandopløselige elementer eller tannin, som kan forårsage opløsning af overfladen, når de påvirkes af vand. Hvis man f.eks. behandler teak eller eg med vandbaseret, dækkende hvid træbeskyttelse, vil vandet fra træbeskyttelsen opløse pigmenterne i træet og forårsage misfarvning på overfladen.
 10. Genbehandling

Hvordan vedligeholder jeg tidligere behandlede overflader?

Vi anbefaler, at rengøre træbeklædning en gang om året med et egnet rengøringsmiddel. Hvis træbeskyttelsen skaller af eller revner (se punkt 3. Tapeprøve), skal den afskallende overflade slibes, rengøres og derefter påføres et vedligeholdelseslag.


 


Fandt du ikke svar på dit spørgsmål? Måske svaret findes i en af de andre kategorier.